18 SEPTEMBAR – 9 OKTOBAR 2018. Galerija Drina, Beograd

Imajući za polazište analizu sinestetskog odnosa između posmatranja, kretanja i zvuka, Dragana B Stevanović napušta statično posmatranje subjekta u zamenu za pogled na formu ili ideju stečenu iskosa, u dinamičkom kretanju. Na ovaj način gest i ritam bivaju redefinisani i zabeleženi serijom vizuelnih, zvučnih i kinestetičkih beleški.

Otvaranje izložbe: utorak, 18.septembar u 19:00 časova

Pozivnica dragana bs.jpg

18 SEPTEMBER – 9 OCTOBER 2018. Drina Gallery, Belgrade

Starting from the analysis of the synaesthetic relationship between looking, movement and sound, Dragana B Stevanović departs from static observation of the subject and decides to investigate the observation of a form or an idea from the happenstance position of a dynamic movement. Regarded in this way, gesture and rhythm are redefined and recorded with a series of visual, sound and kinesthetic notes.

Opening: Tuesday, 18.September, 7 pm

 

Advertisements

(PRE)CRTANO: Savremeni crtež od Liroja Limana do danas

Kustosi: Tomas Vu, Mirjana Dušić-Lazić
Otvaranje izložbe: petak, 15. jun 2018. u 20:00
Trajanje izložbe: 15. jun – 9. jul 2018.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

Umetnici:

Yasi Alipour, David Altmejd, Natalie Birinyi, Cecily Brown, Phong Bui, Ernesto Caivano, Nathan Catlin, Saint Clair Cemin, Aurélien Couput, Predrag Dimitrijević, Jelena Đurić, Rafael Domenech, Riaki Enyama, Ghada Amer and Reza Farkhondeh Fab Five Freddy

Ivan Forde, Barnaby Furnas, Gandalf Gavan, Eric Guerrero, Ben Hagari, Valerie Hammond, Suzanne Herrera, Duy Hoàng, Cary Hulbert, Jasper Johns, Goran Jureša, Kurt Kemp, William Kentridge, Hedya Klein, Susanna Koetter, Nataša Kokić, Fred H.C. Liang, Kate Liebman, Nicola López, Tijana Luković, Marko Marković, Nikola Marković, Bryan McGovern Wilson, Nora Mesaroš, Dante Migone-Ojeda, Johana Moscoso, LeRoy Neiman,

Brian Novatny, Jennifer Nuss, Norman Paris, Mark Perlman, Eva Petrič, Kristin Plucar, Nemanja i Vladimir Radusinović, Jessica Segall, Monika Sigeti, Shahzia Sikander, Luis Silva, Dana Sherwood, Dasha Shishkin, Kiki Smith, Dragana B. Stevanović, Emma Sulkowicz, Sarah Sze, TARWUK, Rirkrit Tiravanija, Tomas Vu, John Walker, Kara Walker,

Heimo Wallner, Tommy White, Peter Wayne Lewis, Yuan Zuo

Izložba „(PRE)CRTANO: savremeni crtež od Liroja Nimana do danas” je deo međunarodnog projekta Draw / Crtež, pokrenutog od strane Liroj Niman centra za grafiku pri Kolumbija univerzitetu u Njujorku.

U saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine, na izložbi će, pored dela kolekcije Liroj Niman centra, biti prikazani i radovi umetnika i umetnica iz celog sveta, kao i stvaralaštvo deset umetnika i umetnica mlađe generacije iz Srbije.

Izložba (PRE)CRTANO pruža nesvakidašnji uvid u proces crtanja, kao i u najskrovitije misli umetnika. Izložba teži da otkrije sirovu formu kreativne energije koja kanališe suštinsku ideju umetnika ili umetnice, a koja nije pročišćena za javnu potrošnju. Za razliku od umetničih dela koja su stvorena za javnu ili komercijalnu upotrebu, ovaj raznoliki niz dela uključen u izložbu (PRE)CRTANO, otkriva autentičnost koja postoji u ličnim prostorima i koja je sakrivena od oka javnosti, kao što su skicen blokovi i ateljei umetnika. Svrha ove izložbe, usredsređene na medijum crteža, nije da prikaže završene, doterane proizvode tradicionalnih umetničkih izložbi,već naprotiv, autentične, nefiltrirane početke onoga što se kroz crtež beleži.

Koncept projekta Draw / Crtež nastao je otkrićem nekoliko skicen blokova za koje niko nije znao da postoje, a koji su pronađeni posthumno u njujorškom ateljeu Liroja Nimana (1921–2012). Jasna razlika između crteža koji prekrivaju stranice skicen bloka u periodu od 1949. do 1952. godine i karakteristično šaljivih i dostojanstvenih prikaza Nimanove „Amerikane” je drastična i obiluje neskladom. Sam Niman je javno tvrdio da u svom radu ne pokušava da zadire mnogo dublje od površine. „Kada slikam, ozbiljno razmatram ponašanje osobe u javnosti – površinsku fasadu”, napisao je u knjizi Umetnost i životni stil. „Ne interesuje me previše kako ljudi izgledaju kada se probude ili kako se ponašaju kod kuće. Ponašanje osobe u javnosti odražava trud te osobe da izgradi određeni imidž.” Međutim, u ovim skicen blokovima, nema blještavih, impresionističkih ilustracija poznatih ličnosti i mesta. Umesto toga, nalazimo mračne dubine carstva demona, mutiranih čudovišta i mitskih zveri koji otkrivaju potpuno drugačiju, skrivenu stranu čuvenog umetnika. Ovo otkriće pokreće pitanje koliko još takvih skicen blokova postoji? I gde zapravo umetnik ide u odsustvu spoljnih pritisaka, očekivanja i interpretacija?

U pokušaju da daju odgovore na ovo pitanje o unutrašnjem dijalogu umetnika i umetnica, umetnici poput Džaspera Džonsa, Kiki Smit, Sesili Braun, Vilijama Kentridža, Sare Se i Kare Voker izložiće svoje crteže na nesvakidašnji način, kao da su u sopstvenom ateljeu. Dela će pokrivati prostor od poda do plafona u nekoliko grupa. Iako su tradicionalne izložbe uključivale skice i studije kao sekundarne dodatke radu umetnika i umetnica, u ovom slučaju ovakvi radovi se stavljaju u prvi plan. Na taj način, izložba (PRE)CRTANO nudi uvid u stvaralački proces, u mikrokosmos kreativnog uma umetnika.

Osim dela koja će pokrivati zidove, ova izložba uključuje interaktivan, live-action mural pod nazivom Demonstracijski crteži Rirkrita Tiravanije koji prikazuje neke od najvažnijih političkih tema našeg doba. Razmatrajući važnost nekadašnjeg pružanja otpora u svetlu današnje političke klime, Tiravanija poziva lokalne umetnike i volontere da crtaju po zidovima izložbenog prostora koristeći fotografije sakupljane godinama na kojima su prikazani javni protesti i masovne demonstracije iz celog sveta. Ovaj crtež uživo pruža uvid u zajedničku akciju i nezavisne narodne pokrete širom sveta – pretvarajući kratkotrajne slike borbe i društvenog sukoba u dokument političkih aspiracija.

Kako je već napomenuto, izložba obuhvata i dela umetnica i umetnika iz naše zemlje: Jelene Đurić, Nataše Kokić, Tijane Luković, Nore Mesaroš, Monike Sigeti, Dragane B. Stevanović, Gorana Jureše, Marka Markovića, Nikole Markovića i Nemanje Radusinovića.

 

Image

Dislocated materials

 

 

Galerija Remont: 7. jul 2014.

Umetnici: Miroslav Dajč, Gojko Dutina, Vladimir Ilić, Goran Jureša, Sabine Ott, Edith Payer, Claus Prokop, Dragana B. Stevanović, Natalia Weiss

Izložba Dislocated materials okuplja umetnike različitih generacija iz Austrije i Srbije čije je zajedničko polazište za rad upotrebljeni i odbačeni predmet, materijal i mehanizam svakodnevice, koji je izgubio prvobitnu funkciju.

Fasciniranost životnim periferijama, fragmentom, prizorima koje ni vizuelno ni materijalno više nemaju vrednost u okvirima masovne i svakodnevne upotrebe, posvećenost minijaturnim dogadjajima kao govoru rutine, i drugim slabo vidljivim i manje važnim mehanizmima ovi umetnici preuzimaju iz života i koriste kao povod i novu energiju za stvaranje.

Pronadjene fotografije, odbačene tkanine, mašine bez funkcije, dokumenti prošlih dogadjaja, ritualni predmeti bez funkcije, koriste princip izgubljene namene kao polazište za nove kontekste i značenja u vidu kinetičke skulpture, autoportreta, kolaža ili dobijaju neki nov izgled i značaj. 

Interaktivnost izloženih radova se ogleda u pozivu posmatračima da fizički pokrenu neki od ovih objekata i mehanizama ali i u preispitivanju ideje odbačenog i upotrebljenog u kontekstima različitih sredina iz kojih ovi umetnici potiču.

Nepretencioznost u veličini ovih radova, intimizam i manuelna posvećenost u načinu izrade u sebi sadrže dvoznačnost: sa jedne strane, slabo vidljivo, diskretno, nenametljivo biraju i zadržavaju svoja izražajna sredstva u današnjici kojom dominiraju vizuelno savršeno, idealno, virtuelno, digitalno; sa druge strane, u ovom ličnom gestu se ogledaju subverzivnost, snaga i posebnost poverenja u životno.

 

Dislocated materials

 

Remont Gallery: 7th July 2014

The exhibition Dislocated materials gathers artists of various generations from Austria and Serbia whose common starting point are used and disposed objects, materials, and everyday mechanisms that lost their primary function.

These artist take fascination with peripheries of life, fragments, scenes that have lost both their visual and material value in mass and everyday use, dedication to micro events as the language of routine, and other hardly visible and less important mechanisms, and use them as motivation and new creative energy.

Found photographs, discarded textiles, functionless machines, documentation of past events, functionless ritual objects, all use the principle of having lost their functionality as a starting point to produce new contexts and meanings in the form of kinetic sculptures, self-portraits, collages or to acquire a new appearance and significance.

Interactivity of the exhibited pieces can be seen in the invitation to the observer to physically start some of these objects and mechanisms, as well as in reexamining the idea of discarded and used things in different environmental contexts these artists come from.

The lack of pretense in most of these pieces, intimacy and manual dedication in the way they were designed have two meanings: on the one hand, they choose and keep their ways of expression in a barely visible fashion, discretely and unobtrusively, dominated by the qualities of being visually perfect, ideal, virtual and digital in everyday life; on the other hand, this personal action shows subversion, strength and a unique trust in life.