The Opening of Dragana B. Stevanović, and Goran Jureša’s Exhibition – Black Field

We are pleased to invite you to attend the opening of Dragana B. Stevanović and Goran Jureša’s joint exhibition Black Field in Lucida gallery, 11, Čika Ljubina street, Belgrade, on Saturday, 14th January at 7 pm.

 

7

 

 

 

http://en.galerijalucida.rs/the-opening-of-dragana-b-stevanovic-and-goran-juresas-exhibition-black-field/

 

 

 

 

Advertisements

Image

Dislocated materials

 

 

Galerija Remont: 7. jul 2014.

Umetnici: Miroslav Dajč, Gojko Dutina, Vladimir Ilić, Goran Jureša, Sabine Ott, Edith Payer, Claus Prokop, Dragana B. Stevanović, Natalia Weiss

Izložba Dislocated materials okuplja umetnike različitih generacija iz Austrije i Srbije čije je zajedničko polazište za rad upotrebljeni i odbačeni predmet, materijal i mehanizam svakodnevice, koji je izgubio prvobitnu funkciju.

Fasciniranost životnim periferijama, fragmentom, prizorima koje ni vizuelno ni materijalno više nemaju vrednost u okvirima masovne i svakodnevne upotrebe, posvećenost minijaturnim dogadjajima kao govoru rutine, i drugim slabo vidljivim i manje važnim mehanizmima ovi umetnici preuzimaju iz života i koriste kao povod i novu energiju za stvaranje.

Pronadjene fotografije, odbačene tkanine, mašine bez funkcije, dokumenti prošlih dogadjaja, ritualni predmeti bez funkcije, koriste princip izgubljene namene kao polazište za nove kontekste i značenja u vidu kinetičke skulpture, autoportreta, kolaža ili dobijaju neki nov izgled i značaj. 

Interaktivnost izloženih radova se ogleda u pozivu posmatračima da fizički pokrenu neki od ovih objekata i mehanizama ali i u preispitivanju ideje odbačenog i upotrebljenog u kontekstima različitih sredina iz kojih ovi umetnici potiču.

Nepretencioznost u veličini ovih radova, intimizam i manuelna posvećenost u načinu izrade u sebi sadrže dvoznačnost: sa jedne strane, slabo vidljivo, diskretno, nenametljivo biraju i zadržavaju svoja izražajna sredstva u današnjici kojom dominiraju vizuelno savršeno, idealno, virtuelno, digitalno; sa druge strane, u ovom ličnom gestu se ogledaju subverzivnost, snaga i posebnost poverenja u životno.

 

Dislocated materials

 

Remont Gallery: 7th July 2014

The exhibition Dislocated materials gathers artists of various generations from Austria and Serbia whose common starting point are used and disposed objects, materials, and everyday mechanisms that lost their primary function.

These artist take fascination with peripheries of life, fragments, scenes that have lost both their visual and material value in mass and everyday use, dedication to micro events as the language of routine, and other hardly visible and less important mechanisms, and use them as motivation and new creative energy.

Found photographs, discarded textiles, functionless machines, documentation of past events, functionless ritual objects, all use the principle of having lost their functionality as a starting point to produce new contexts and meanings in the form of kinetic sculptures, self-portraits, collages or to acquire a new appearance and significance.

Interactivity of the exhibited pieces can be seen in the invitation to the observer to physically start some of these objects and mechanisms, as well as in reexamining the idea of discarded and used things in different environmental contexts these artists come from.

The lack of pretense in most of these pieces, intimacy and manual dedication in the way they were designed have two meanings: on the one hand, they choose and keep their ways of expression in a barely visible fashion, discretely and unobtrusively, dominated by the qualities of being visually perfect, ideal, virtual and digital in everyday life; on the other hand, this personal action shows subversion, strength and a unique trust in life.

Humanitarna prodajna izložba

Akademija umetnosti u Novom Sadu, na inicijativu studenata Departmana likovnih umetnosti, organizuje u petak, 6. juna humanitarno-prodajnu izložbu za pomoć ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima.

Otvaranje izložbe i prodaja umetničkih dela studenata i profesora Akademije umetnosti zakazana je za 19 časova u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti u ulici Đure Jakšića 7.

Sav prihod od prodatih dela biće uplaćen na račun Vlade Republike Srbije za pomoć stanovništvu nastradalom u poplavama.

Izložba crteža Jasne Gulan i Dragane B. Stevanović ponedeljak, 3. mart, 19 časova Savremena Galerija Zrenjanin "Prisutnost i odsutnost prožimaju se u radovima ove dve umetnice. Prisustvo smrti označava odsustvo na prvom mestu telesnog, fizičkog, a ovo odsustvo zauzvrat donosi prisustvo usamljenog, izolovanog, tužnog. Ali dijalog ove dve umetnice vodi se na prvom mestu na duhovnom nivou. Prisustvo ili odsustvo određenih moralnih, etičkih, estetičkih i drugih vrednosti u savremenom društvu utiče na nas da se kao pojedinci povlačimo. Što je napredak u tehnološkom smislu veći, čovek je sve više otuđen, nestaje, plaši se. Iako smo tvorci društva u kojem živimo ono nas je, u globalnom smislu, nadvladalo. Ali naša razmišljanja, naši mali životi, naše male realnosti jesu nove strategije kojima se pojedinci izdižu iznad mase, iznad uniformisanosti. Svojim izrazito ženskim umetničkim rukopisom Jasna Gulan i Dragana B. Stevanović suptilno ukazuju na probleme, potrebe, strahove koje proživljava svako od nas. Krhkost, nežnost, ljubav, žudnja, ženstvenost sa jedne strane, a otuđenost, usamljenost, strah, smrt sa druge. Savremenu umetničku praksu upravo čine različite individualne, subjektivne strategije, akcije, relacije koje preispituju, ukazuju, podrivaju aktuelni društveno-politički sistem. Jedna od ovih strategija je upravo ova koju nam pružaju crteži Jasne Gulan i Dragane B. Stevanović, tihi, senzibilni, duboko intimistički koji izazivaju naše emocije, podstiču na razmišljanja i uvećavaju empatiju." iz teksta " Prisustva i odsustva" Sunčice Lambić Fenjčev